IT-kreativitet

IT-kreativitet? Hvad er nu det for noget; vi har har IT og kreativitet, men sat sammen? Hvad Jensen & Co. ser som IT-Kreativitet kan du læse om herunder.

Kreativitet, i daglig tale en løs betegnelse for menneskets evne til at skabe noget nyt, overraskende, hidtil uset.

(link: https://denstoredanske.lex.dk/kreativitet)

For, at komme fra A til D, bevæger vi os, i følge Graham Wallas, igennem fire trin mod kreativitet (The Art of Thought (1926)):

  1. Forberdelse (Preparation)
  2. Udrugning (Incubation)
  3. Belysning (lIllumination)
  4. Bekræftelse (Verification)

Forberdelse

Det er her vi forbereder vores hjerne på, at noget “nyt” skal skabes. Det er her vi indsamler al den information vi kan få fat i. Metoderne er nærmest uendelige: Læse forskellige former for litteratur, tale med andre mennesker (om de omliggende elementer i den nuværende kontekst), eksperimenter etc. Målet med dette trin er, at lære så meget som muligt om konteksten, så vi kan udvikle noget nyt.

Udrugning

Når du har forberedt din hjerne til, at skulle skabe noget nyt er vi klar til at gå til udrugningsfasen. På dette trin stopper vi alle aktiviteter, der har med dét område vi vil ændre noget ved. Af samme grund kan det (afbrydelse af al aktivitet) virke frustrerende, hvis der i processen er en streng deadline; hvilket jo tit er virkelighedens vilkår. Vi kan overkomme disse frustrationer ved, at ikke-fokusere: Meditere, sove (på det) eller måske endda gå videre til, at udtænke nye idéer. Denne ikke-fokuseren kan have en opkvikkende virkning på, at kunne skabe noget (nyt).

Belysning

Næste trin i den processen, er når vi oplever det vi kalder en aha-oplevelse [den oplevelse, man kan have, når man pludselig får idéen til løsning af et problem eller opnår en ny erkendelse]. Dette trin vil give os indsigt og energi til at gå videre med skabelse af dét som vi vil lave (om).

Bekræftelse

Det belysende trin vil have hjulpet os til, at bygge det nye op så der bliver et synligt produkt eller service. Ligeså snart vi kan se og kritisere det vi har skabt bevæger vi os ind i den bekræftende fase, hvor vi vil udføre handlinger til, at forbedre dét vi har skabt. Vi kan enten bekræfte vores skabelse ved interne eller eksterne processer. Internt ved, at (stress)teste skabelsen eller eksternt i for eksempel et bruger-forum, hvor vi har fokus på slutbrugerens oplevelser. Når vi er nået dertil, at vi ikke går tilbage til første trin igen, vil det være naturligt at vi bestemmer os for, at skabelsen af det (nye) er færdig.